O nás

Působím v projekční a inženýrské kanceláři PROKON v Mariánských Lázních.

 • architektonické a stavebně technické řešení staveb.
 • inženýrská činnost: zabezpečení veškerých potřebných stanovisek a vyjádření DOSS nezbytných pro vydání patřičného povolení.
 • koordinační činnost ostatních částí projektu: statika, zdravotně-technické instalace, vytápění, větrání, elektro část, požárně bezpečnostní řešení, dopravní řešení.
 • pro zabezpečení výše jmenovaných částí projektu disponuji spolupracujícím týmem projektantů specialistů.

Jsem autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, projektant, se zaměřením na komplexní řešení projektu:

 • úzká spolupráce s geodetickou kanceláří (Ing. Luděk Lazur)

 • spolupráce se specialisty na měření radonu (firma Radonstav)

 • externí spolupráce s odborníkem na Feng Shui (Ing. Petr Makeš)

 • spolupráce s energetickým auditorem (Ing. Martin Jandoš)
 • spolupráce s návrhářem interiérů (Karel Vaněk) 


Praxe:

Studium:

 • Autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby v ČKAIT - od roku 2015
 • Samostatná projekční činnost v projekční a inženýrské kanceláři PROKON, Mariánské Lázně  – od roku 2007 – dosud
 • Uniart, projekční kancelář Mariánské Lázně – rok 2005 – 2006
 • Ing. Arch. Zdeněk Franta, Mariánské Lázně – rok 2004
 • Městský úřad Mariánské Lázně – rok 2002 -2003

 • ČVUT Praha, fakulta stavební, obor: Pozemní stavby a architektura – abs. 2002
 • Střední průmyslová škola stavební v Chebu – abs. 1995