Naše služby

Komplexní zabezpečení projektu na základě individuálního přístupu od architektonické studie až po zajištění kolaudačního souhlasu již zrealizované stavby.

 • architektonická studie, vytvoření 3D vizualizace a zákres do fotografie
 • urbanistická studie, vytvoření 3D vizualizace a zákres do fotografie
 • zhotovení 3D modelu k řešeným studiím
 • dokumentace k územnímu řízení včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění územního rozhodnutí
 • projektová dokumentace ke stavebnímu řízení včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění stavebního povolení
 • projektová dokumentace pro provedení stavby

 • dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění kolaudačního souhlasu
 • projektová dokumentace ke změně stavby před jejím dokončením včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění patřičného stavebního povolení
 • projektová dokumentace ke změně účelu užívání včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění povolení změny účelu užívání
 • projektová dokumentace k ohlášení stavby včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění patřičného povolení
 • projektová dokumentace pro vodoprávní řízení včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění vodoprávního stavebního povolení