2009 - Infocentrum Mariánské Lázně

Projekt řešil výměnu dožilých výkladců u městského infocentra Mariánské Lázně, včetně hlavních vstupních dveří a vjezdových vrat do...

2009 - Infocentrum Mariánské Lázně

Projekt řešil výměnu dožilých výkladců u městského infocentra Mariánské Lázně, včetně hlavních vstupních dveří a vjezdových vrat do dvora ve středu kompozice průčelí památkově chráněného domu Chopin na Hlavní třídě. Současně s tím bylo přistoupeno k výměně výkladců u sousedního knihkupectví a výměně informačních panelů v průjezdu do dvora.