projekční kancelář

Komplexní zabezpečení projektu na základě individuálního přístupu
od architektonické studie až po zajištění kolaudačního souhlasu již zrealizované stavby.

Ing. Pavel Graca

Ing. Pavel Graca

DOKUMENTACE
K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

včetně projednání s dotčenými
orgány státní správy a zajištění
stavebního povolení

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH. 

Architektonický návrh

zpracování architektonické studie,  zpracování urbanistické studie,
včetně vytvoření 3D modelu

DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ

včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a zajištění územního rozhodnutí